مهران رجبی در یک گفت و گو خبر از ساخت احتمالی فصل دوم سریال سه در چهار داده است.