در صورتی که درخواست قرار دادن آهنگ خاصی را در سایت دارید؛

عنوان موزیک و اسم خواننده را از طریق نظرات در پایین همین پست برای ما ارسال کنید،

پس از قرار گرفتن آهنگ در سایت آدرس مربوطه به ایمیل شما و یا بصورت پاسخ به نظر شما ارسال میشود.